Đánh bài quẹt lọ nghẹ

Thứ năm, 18/10/2012, 09:09 GMT+7

"Trò chơi bôi mặt"

Bạn và tôi đã từng như thế.

Ngày ấu thơ đó là một trò chơi, nếu ai thua thì phải để người khác vẽ mặt mình, không chịu thì tự vẽ nhé!

Khi đã trưởng thành, nếu ta để mang tiếng xấu trong công việc hay kinh doanh thì đó là một nét vẽ do ta tự vẽ lên mặt chúng ta, người khác nghĩ về ta như thế nào cũng giống như vẽ lên mặt ta một nét. Nét vẽ đó vẫn là lọ nghẹ và nó vẫn đen thui.

Và quan trọng ta hãy vui vẻ như thời thơ ấu ta đã chơi trò chơi này bởi vì nó là cuộc chơi mà thôi.


Người viết : admin


Copyright © 2012 Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn