XÃ HỘI-DOANH NGHIỆP-NGƯỜI LAO ĐỘNG, AI THIỆT HẠI NHẤT KHI CÓ TAI NẠN LAO ĐỘNG XẢY RA?

Thứ tư, 07/11/2012, 07:01 GMT+7

Theo thống kê doanh nghiệp thiệt hại 51 triệu đồng từ mỗi vụ tai nạn lao động.

Để hạn chế tối thiểu số vụ tai nạn lao động, các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng phải đào tạo ý thức an toàn lao động cho công nhân cũng như những người quản lý định kỳ và thường xuyên. Tại mỗi doanh nghiệp cần có và hoàn thiện bộ máy làm công tác an toàn lao động.

 

Mời các bạn Click vào đây xem thêm tại Blog chuyên về chủ đề này


Người viết : Nguyễn Quốc Thoại - Giám đốc Kinh doanh HKNSafety


Copyright © 2012 Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn