Suy nghĩ về tránh xa sự đố kỵ

Thứ tư, 24/10/2012, 07:31 GMT+7

Abraham Lincoln từng viết trong lá thư ông gửi thầy hiệu trưởng nơi con trai ông theo học ".... xin thầy hãy dạy cháu tranh xa sự đố kỵ."

Và đây có phải là câu trả lời đó? 

>>>>>Click vào đây để xem "Xin Thầy Hãy Dạy Cho Con Tôi"<<<<<


Người viết : admin


Copyright © 2012 Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn